Anmälningar

Dokument rörande anmälan och beslut: Brottsplats Västerås

Beslut från Åklagarmyndigheten hänvisar till att att de angripna skulle ha vägrat uppvisat legitimation. I inget av fallen hann de misshandlade ens visa någon legitimation innan de angreps.

Granskningsnämnden för Public Service fick en anmälan rörande hur såväl Radio som TV enbart rapporterade från Västårspolisen pressdetalj som visade sig vara helt faktafrämmande. Och bevis för polisens lögner är enkla att klarlägga. Trots dessa lögner avslog Granskningsnämnden de uthängda från replik.

Granskningsnämndens beslut

Svenska Folkdomstolen

Åklagarens, Public Service och Granskningsnämnden hantering av dessa ärenden innebär att de döms av Svenska Folkdomstolen liksom att polisen döms under Folkdomstolens Anklagelse punkt § 3 med stöd av Romstadgan: Förräderi mot Svea rike.

Anklagelse punkt § 3.1

Sveriges poliskår har agerat för att förhindra demonstrationer och mötesfrihet och i praktiken yttrandefrihet. Frågan är om Nürnbergkonventionen ger skäl till att ansvarighålla varje enskild polisman som deltagit i dessa polisiära attacker mot svensk befolkning som brott mot yttrandefrihetslagen.

§3.1 Har poliser och befäl som medverkat i angrepp mot aktivister och frihetsdemonstrationer rörande corona-inskränkningar och olagliga covid19injektioner under 2020-2021 kränkt Sveriges Grundlag om yttrandefrihet och brutit mot sin plikt att skydda landets befolkning och mänskliga fri- och rättigheter?

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 74.81% = 3101 röster av 4145 röster har funnit var och en ensamt skyldig till angrepp mot svensk civilbefolkning som demonstrerat mot olagliga inskränkningar och där polisingripanden kränkt civilas yttrandefrihet. Svenska poliser har även angripit journalister som granskat och dokumenterat övergreppen på svensk demokrati och rättvisa. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar vilket har lett till domar i tingsrätten för mened. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå straff utifrån Natural Law.

Publik Service och Granskningsnämnden döms av Svenska Folkdomstolen under följande punkter:

6) Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman genom skräckpropaganda och korruption som i samröre med fientlig makt och läkemedelsindustrins särintressen vilselett befolkningen.

Anklagelse punkt § 6

Svenska massmedier såsom Public Service,… har missbrukat sin makt och inte utfört sin journalistiska uppgift att granska politisk makt och myndigheter istället har har man medverkat till att rycka undan demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Genom skräckpropaganda har man blivit främmande fientlig makts språkrör i syfte att orsaka överdriven hotbild och därmed masshysteri för att få folk att ställa sig i vaxkön av ett skadligt experiment, gå in i självvald karantän och låta sig kläs i munmask för att slutligen gå med på ett covidpass som fulländar polisstat och diktatur. Sveriges massmediers insatser har: tillfogat medlemmar av folkgruppen lidande och skräck av oupphörligen redovisade siffror om smittade och döda vilket är orimligt då dessa siffror inte är värre är en vanlig säsonginfluensa och rapporteringen enbart avser att orsaka sådan skräck att det motiverar till injicering av experimentellt ”försöksvaccin” som i sin tur visat sig vara extremt skadligt dödligt. Här har massmedierna medverkat till att mörka dessa vaxskador och endast släppa fram korrupta röster som negligerar riskerna och de rekordartat stora mängder skadade och döda.

§6 Samtliga större svenska massmedier som erhållit presstöd för att ge befolkningen korrekta fakta och underlag för att kunna förstå vad som händer i samhället har istället blivit kommunikationsrör för fientlig makt med avsikt att sprida skräckpropaganda och orsaka masshysteri i syfte att stärka utvecklingen av polisstat med diktaturens kontroll över befolkningen

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 89.38%  = 3494 röster av 3909 röster har funnit att var och en av alla massmedier har bidragit till masshysteri och psykologiska trauman genom skräckpropaganda och korruption som massmedierna orsakat i samröre med fientlig makt och där man tillgodosett läkemedelsindustrins särintressen genom att vilseleda befolkningen. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå straff utifrån Natural Law.

Anklagelse punkt § 6.2

Härmed anklagas de större medierna verksamma i Sverige och dess ägare, här: Public Service med Sveriges Radio och Sveriges Television för att samfällt ingå i en vilseledande coronapropaganda i avsikt att orsaka masshysteri och psykos hos den svenska befolkningen. Här anklagas även Granskningsnämnden för sin underlåtenhet att följa sin policy och svikit sin uppgift att på ett röttvisande sätt hantera Public Service spridande av lögner.

§6.2 Samtliga medier är ansvariga för sin del i en samfälld covidkonspiration att föra svenska folket bakom ljuset och föreslås här en förenklad första delgivning.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 96.95%  = 3718 röster av 3835  röster har funnit att samtliga massmedier är ansvariga för sin del i en samfälld covidkonspiration att föra svenska folket bakom ljuset. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå straff utifrån Natural Law.

Anklagelse punkt § 6.3

I enlighet med Nürnbergskodens kodex kan ingen personligen undfly ansvar refererande till order eller uppdragets genomförande.

  • 6.3 De stora massmediernas reportrar, journalister och programledare är ansvariga för den propaganda de dagligen har spridit med upprepningar av ”pandemi”, dagliga overifierade siffror om påstått smittade och döda en statistik som inte kan bevisas samtidigt som de har undanhållit fakta om smittade och döda av covid19vaccin.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Resultatet från Svenska Folkdomstolens omröstning 2021-10-28 innebär att 89.57%  = 3435 röster av 3835  röster har funnit att: De stora massmediernas reportrar, journalister och programledare är ansvariga för den propaganda de dagligen har spridit med upprepningar av ”pandemi”, dagliga overifierade siffror om påstått smittade och döda en statistik som inte kan bevisas samtidigt som de har undanhållit fakta om smittade och döda av covid19vaccin.

Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå straff utifrån Natural Law.

Utfallet innebär att namnge och delge enskilda som i kraft av sin status som yrkesmänniskor på ansedda mediebolag fört svenska folket bakom ljuset.

I detta fall anklagas:

  • Karin Thornberg SVT Västmanland
  • Ulrik von Essen Granskningsnämnden

Värna Svea Domslut

BEVIS: Jesper Johanssons intervju med Börje Peratt