Motiv till ”Det är nog”

För tydlighetens skull vill jag beskriva bakgrunden till ”Det är nog nu!”

Hej

Det är viktigt att du förstår innehållet i denna kort kortfilm

Det handlar inte om vaccin eller inte vaccin utan om mänskliga fri och rättigheter. Detta har tagits upp av jurister men försvinner i massmediapropagandan.

Min umgängeskrets är mycket stor och flera grupper träffas regelbundet bland annat en på restaurang. Skulle vaxpass införas får jag inte komma in. På grund av en ärvd sjukdomsbild är vaccin förödande. Och dessutom är detta ett oprövat läkemedel vilket strider mot alla regler och konventioner när det gäller massvaccination och det följer inte heller vedertagen Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Risken är osedvanligt stor att skadas och dö vilket de många dödsfallen på äldreboende visar där äldre har underliggande sjukdomar som jag har.

Nu vill jag göra en kortkortfilm för att åtminstone starta en diskussion. Om rätten att inte tvingas utsätta sig för livsfara med ett experimentellt nödvaccin och att belasta samhället med detta kontrollsystem som Vaxpass innebär. Det är vetenskapligt klarlagt att friska ovaxade inte smittar. Däremot att vaxade ökar risken 250 ggr vilket kan förklara varför så många smittas och dör på fullvaxade äldreboenden.

Vill du delta i denna film är det angeläget att du förstår denna diskussion.

Du har kanske uppmärksammat att jurister och advokater anser vaxpass bryter mot vår lag och även internationella konventioner. Eftersom detta är ett medicinskt försök har var och en rätt att avstå från särskilt oprövat läkemedel som inte följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är enligt lag förbjudet att ens fråga om man deltagit i experimentet och än mindre kräva bevisa för detta. Och i EUlag som står över svensk lag står att ingen som avstår vax får diskrimineras. Ändå sker det nu även i Sverige. Vi befinner oss i en situation då en överväldigande skräckpropaganda har blåst upp en hotbild som är kraftigt överdriven. I själva verket visar sig skador från vaxet överträffa viruset. Det börjar nu krypa fram även i medierna. Trots detta fortsätter kampanjen och makten förlänger restriktionerna och vill införa vaxpass. Den film jag vill göra bygger på en verklig händelse i Kanada. Den handlar om en person vars mormor överlevt Holocost och som anser att det övergrepp vi nu går igenom är hemskt.  Filmen ”Det är nog nu” visar en person som inte ställer upp på en restaurangs krav på vaxpass. Filmen ställer sedan frågan om kompisarna s låter den andre personen gå iväg från restaurangen i ensamhet. Eller om man solidariskt följer med denna kompis. Jag är väl medveten om trycket från massmedierna som skymmer blicken för de allra flesta. Och jag respekterar om du mot denna bakgrund  väljer att avstå men ge mig då snarast besked är du snäll. Är du med på båten är jag tacksam för ditt curage. Inspelningen sker  i gamla stan söndag förmiddag. Vi träffas 09.30 att gå genom scen och förutsättningar. Inspelningen startar när vi är mogna för det.

Börje Peratt