Textad

Här läggs filmer som jag översatt och textat och lagt på ”säkra” platser. Även filmer som censurerats på andra webbplatser. För detta ändamål har jag också lagt BPTV på Brighteon och Bitchtube. Jag har försökt även på andra som Brandnewtube men funnit dem för krångliga. Vill nån hjälpa till så varsågod. Vet att flera filmer både som jag gjort själv och översatt spridit på webbplatser över hela värdlen.