Till Svenska

Andras filmer översatta och textade till svenska

Dr Michael Yeadon – Pfizer tidigare forskningschef – visselblåsare

Fauci munmask teater

Senator Rand Pauls (Med Dr) sätter Anthony Fauci på pottan om munmask-fjäsket och får Fauci att framstå som klåpare vilket gjorde att Youtube tog bort videon.